Matematica

Pagina 4

Anonim intreaba
Matematica - acum 11 luni (raspunsuri 2) Calculati media aritmetica a numerelor:

Calculati media aritmetica a numerelor: a) 0,12 si 1,86 b) 1,43; 0,57 si 4,6

Anonim intreaba
Matematica - acum 11 luni (raspunsuri 0) 1,3 x X = x + 3,72 ^ Calculeaza-l pe X

1,3 x X = x + 3,72 ^ Calculeaza-l pe X

Anonim intreaba
Matematica - acum 11 luni (raspunsuri 0) Calculati x din egalitatile: c) 2 x (

Calculati x din egalitatile: c) 2 x (X + 4,3) = 17,5 d) 3x + 1,4 = 2x + 2,05

Anonim intreaba
Matematica - acum 11 luni (raspunsuri 0) Calculati x din egalitatile: a) 14,7

Calculati x din egalitatile: a) 14,7 - x = 10,4 b) 1,2x = 3,6 c) x:1,7= 5,4 d) 175,5:x = 35,1 e) 1,1 x X = 1,21

Anonim intreaba
Matematica - acum 11 luni (raspunsuri 1) Se considera functia f:R rezultaR, f(x)=

Se considera functia f:R rezultaR, f(x)=2x+a. Reprezentati grafic functia, stiind ca punctul A(-1; -3) apartine graficului functiei.

Anonim intreaba
Matematica - acum 11 luni (raspunsuri 0) In trapezul dreptunghic ABCD, cu AB || C

In trapezul dreptunghic ABCD, cu AB || CD, CD < AB, m (

Anonim intreaba
Matematica - acum 11 luni (raspunsuri 0) Fie ABCD un trapez isoscel cu AB II CD,

Fie ABCD un trapez isoscel cu AB II CD, m (∡ A) =m (∡B) =60° si [AD] ≡[DC] ≡[BC].Daca AD =18 cm,calculati : a) perimetrul trapezului si lungi

Anonim intreaba
Matematica - acum 11 luni (raspunsuri 1) Cat e minus unu la puterea o suta?

Cat e minus unu la puterea o suta?

Anonim intreaba
Matematica - acum 11 luni (raspunsuri 1) Se stie ca timpul calatorilor dinu

Se stie ca timpul calatorilor dinu a parcurs 400,25 km cu trenul si cu 20 km mai putin cu trenul si cu 50,5 km mai putin cu autobuzul,iar Irina-300 km cu trenul si cu 50,5 km

Anonim intreaba
Matematica - acum 11 luni (raspunsuri 0) alcatuiti o problema dupa expresia 10.5a

alcatuiti o problema dupa expresia 10.5anmultit cu 3+25.4 :3

Anonim intreaba
Matematica - acum 11 luni (raspunsuri 1) PROBLEMA:

PROBLEMA: ABCD-trapez dreptunghic AB II CD

Anonim intreaba
Matematica - acum 11 luni (raspunsuri 1) Triunghiul ABC -triunghi isoscel, AB =AC

Triunghiul ABC -triunghi isoscel, AB =AC =20 cm, BC =32 cm, AD perpendicular BC, D apartine (BC) , BE perpendicular AC , E apartine (AC) . Calculati : AD=? BE =?

Anonim intreaba
Matematica - acum 11 luni (raspunsuri 1) PROBLEMA:

PROBLEMA: ABCD -trapez isoscel AB II C

Anonim intreaba
Matematica - acum 11 luni (raspunsuri 1) PROBLEMA: ABCD -trapez drep

PROBLEMA: ABCD -trapez dreptunghic AB II CD CD < BC m (,

Anonim intreaba
Matematica - acum 11 luni (raspunsuri 0) Triunghiul ABC -triunghi isoscel AB

Triunghiul ABC -triunghi isoscel AB =AC =20 cm BC =32 cm AD perpendicular BC D apartine (BC) BE perpendicular AC E apartine (AC) Calculati : AD=? BE =?

Anonim intreaba
Matematica - acum 11 luni (raspunsuri 1) Rezolvati un multimea numerelor rational

Rezolvati un multimea numerelor rationale ecuatiile: a)14,7xX=2,94 b)Xx838.32=1257,48 c)x:7.4=5,6 d)23,576:x=29,47

Anonim intreaba
Matematica - acum 11 luni (raspunsuri 1) Latura bazei unui piramide hexagonale re

Latura bazei unui piramide hexagonale regulate este congruenta cu inaltimea piramidei. calculati aria laterala si volumul piramidei, daca inltimea piramidei este 10 com, iar apotema ei-de 5radical 7c

Anonim intreaba
Matematica - acum 11 luni (raspunsuri 3) care sete teorema lui pitagora?

care sete teorema lui pitagora?

Anonim intreaba
Matematica - acum 12 luni (raspunsuri 2) Un paralelipiped dreptunghic are Aria ba

Un paralelipiped dreptunghic are Aria bazei de 56 cm² ai Aria totala de 180 cm² ,calculati Aria laterala .

Anonim intreaba
Matematica - acum 12 luni (raspunsuri 5) CUM SE SCRIE 358.614 CU LITERE

CUM SE SCRIE 358.614 CU LITERE

Anonim intreaba
Matematica - acum 12 luni (raspunsuri 4) nica si cu nica au intrat in casa nicu a

nica si cu nica au intrat in casa nicu a iesit pe usa nica pe fereastra. cine a ramas in casa

Anonim intreaba
Matematica - acum 12 luni (raspunsuri 1) raspundeti la problema.Nicu,Si cu,Nica a

raspundeti la problema.Nicu,Si cu,Nica au intrat in casa.Nicu a iesit pe usa,Nica pe fereastra.Cine a ramas in casa

Anonim intreaba
Matematica - acum 12 luni (raspunsuri 2) Scribe scaderile repetate can operations

Scribe scaderile repetate can operations de impartire 20-10-10=0

Anonim intreaba
Matematica - acum 12 luni (raspunsuri 2) familia lexicala a cuvintului piatra

familia lexicala a cuvintului piatra

Anonim intreaba
Matematica - acum 12 luni (raspunsuri 2) Cat face 88+88(77-40ori65)

Cat face 88+88(77-40ori65)

Anonim intreaba
Matematica - acum 12 luni (raspunsuri 3) pe fiecare dintre cele 154 rafturi ale u

pe fiecare dintre cele 154 rafturi ale unui depozit sint 25 de cutii a cite 16 pachete cu detergent. Cite pachete cu detergent sint in total ?

acum un an
Anonim intreaba
Matematica - (raspunsuri 1) Un legumicultor a cules din gradina 100k

Un legumicultor a cules din gradina 100kg de rosii. le-a pus in ladite in care incap 7kg, 8kg si 10kg de rosii. numarul laditelor cu cate 10 kg de rosii este cu 5 mai mare decit al celor in care inca

acum un an
Anonim intreaba
Matematica - (raspunsuri 0) doresc o propozitie cu sangeri

doresc o propozitie cu sangeri

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »