X
Loading........
Limba Romana-Literatura / acum 12 luni

Comentează în 10-12 rânduri, mesajul global al poieziei În limba ta de grigore vieru, în raport cu poezia testament de t. arghezi: ca să schimbăm, acum, întâia oară,/sapa-n condei și brazda-n călimară... 12 p. . formulează mesajul global al poeziei (stări ale eului liric; figuri de stil; motive literare) . raportează mesajul la titlul poeziei; . relaționează mesajul cu poezia testament; În limba ta În aceeași limbă toată lumea plînge, În aceeași limbă rîde un pămînt. ci doar în limba ta durerea poţi s-o mîngîi, iar bucuria s-o preschimbi în cînt. În limba ta Ţi-e dor de mama, Și vinul e mai vin, Și prînzul e mai prînz. Și doar în limba ta poţi rîde singur, Și doar în limba ta te poţi opri din plîns. iar cînd nu poţi nici plînge și nici rîde, cînd nu poţi mîngîia Și nici cînta, cu-al tău pămînt, cu cerul tău în faţă, tu taci atuncea tot în limba ta.