X
Loading........
acum 4 ani
Matematica /

Efectuati in doua moduri (clculati apoi dati factor comun) rezolvati 7 +7x39=,,,,, ;95x101-95=,,,,;472x1001-4472=,,,,; .. efectuati prin cel mai simplu mod (prn factor comun) rezolvati ;2005x2004-2005x2003;;;17x885+115x17;;29x15+29x13+29x2;;49x93+43x10-43 ;;739x4325-739x4324;;si ultimu ;;2+4+6+8+10

Anonim
7+7x39=7(1+39)=7x40=280 sau 7+7x39=7+273=280
95x101-95=95(101-1)=95x100=9500 sau 95x101-95=9595-95=9500
472x1001-472=472(1001-1)=472x1000=472000 sau 472x1001-472=472472-472=472000
2005x2004-2005x2003=2005(2004-2003)=2005x1=2005
17x885+115x17=17(885+115)=17x1000=17000
29x15+29x13+29x2=29(15+13+2)=29x30=870
739x4325-739x4324=739(4325-4324)=739x1=739
2+4+6+8+10= 2(1+2+3+4+5)=2x15=30
Anonim
7+7x39=7(1+39)=7x40=280 sau 7+7x39=7+273=280
95x101-95=95(101-1)=95x100=9500 sau 95x101-95=9595-95=9500
472x1001-472=472(1001-1)=472x1000=472000 sau 472x1001-472=472472-472=472000
2005x2004-2005x2003=2005(2004-2003)=2005x1=2005
17x885+115x17=17(885+115)=17x1000=17000
29x15+29x13+29x2=29(15+13+2)=29x30=870
739x4325-739x4324=739(4325-4324)=739x1=739
2+4+6+8+10= 2(1+2+3+4+5)=2x15=30