X
Loading........
Adolescenti / Acum 5 ani

Forma literala a cuvintelor talhar. scorturi. varatic. furtusag. sa puieforma literala a cuvintelor talhar. scorturi. varatic. furtusag. sa puie

stevie
Talharul voia sa puie de un furtusag. Varatic
Anonim
Furtusag-furt
Oloi-uloi
A nemeri-a nimeri
Sa puie-sa puna
Anonim
scorturi-corturi
Talhar-talhar
furtusag-furt

smile!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Anonim
talhar-hot
scorturi-scoarte
varatic-varatic [cu accent pe primu a]
furtusag-furtisag
sa puie-sa puna