X
Loading........
Istorie / Acum 7 ani

Problemele globale ale umanităţii – test de maturitate al comunităţii internaţionale

Anonim
Problemele cu care se confruntă comunitatea internaţională în prezent, necesită noi metode de soluţionare. Unele dintre aceste probleme sunt, problema ecologică, demografică, energetică, lichidării decalajelor economice între statele slab dezvoltate şi cele dezvoltate, problema menţinerii păcii, hazardurile naturale şi cele antropice.
Nu există problemă făcută de om, care nu poate fi rezolvată. Soluţionarea acestor probleme necesită munca colectivă, eficientă şi capiblă să soluţioneze problemele fără a-şi înainta interesele proprii. Ca cauză ale acestor probleme sunt, conflictele etnice, religioase şi interesele statelor, sau a unui grup de oameni, de-aşi ameliora situaţia financiară, aceste cauze fiind din cele mai îndepărtate timpuri.